Waarom werken met Paarden?

Paarden zijn wereldwijd binnen verschillende culturen al lang gekend voor hun zachte, sensitieve , therapeutische eigenschappen. Dolfijnen en olifanten hebben deze zelfde sensitieve eigenschappen. Dit is niet nieuw, maar wat maakt dat dit zo is?
Wel, wetenschap toont aan dat paarden en dolfijnen spiegelneuronen hebben. Dat wil zeggen dat zij perfect emoties en gevoelens en energie aanvoelen en daar reflexmatig spiegelend op reageren. Ze doen dit ook bij mensen, niet alleen bij soortgenoten.

Paarden zijn vluchtdieren die in het wild in kudde leven. Zij zijn daarom aangewezen op het lezen van de lichaamstaal en energie van de anderen. Hoe sterker ze hier in zijn, hoe groter hun overlevingskans. Ze zijn van nature heel sociaal. Paarden die alleen staan worden ziek of kwijnen weg.

Paarden reageren als een grote spiegel op wat je voelt vanuit je hart en buik. Dit betekent dat je je moeilijk kan verstoppen als je met ze werkt. Zonder plan of bepaalde intentie reageren ze op het moment zelf , zonder oordeel, maar wel zuiver en juist op wat ze voelen bij jou.

Dit maakt hen uitermate kostbaar binnen een coachingproces. Door hun gedrag reageren ze steeds vanuit het nú via pure, niet-manipuleerbare feedback die je krachten, angsten en weerstanden in het groot toont.
Er ligt geen plan. Ze tonen wat er getoond moet worden.
Dit kan soms heel zacht/ondersteunend en/of confronterend zijn.
Het is onmogelijk om de piste of de wei te verlaten na een sessie, zonder dat dit een impact teweeg bracht. De paarden maken de coaching intens en juist.
Paarden nemen geen geschiedenis mee en oordelen niet, het gaat bij hen steeds om zuivere reacties.

Wat maakt dit zo bijzonder?

Equicoaching® is een vorm van natuurtherapie (aarden en alle zintuigen open) en daarnaast ook een vorm van ervaringsleren. Deze methodiek richt zich op de toekomst i.p.v. het verleden. Wie wil je worden? De paarden zijn daarbij de spiegel, het houvast.

Situaties worden krachtig gemaakt via opstellingen met materialen, samen met het paard. Je ziet en voelt wat je zegt! De oplossingen, de antwoorden komen uit jezelf, want dan pas is het juist, werkt het echt.

Hoe werkt het?

Equicoaching® is een leertraject waarbij je samen met het paard en de coach op zoek gaat naar je eigen, maar vooral naar juiste oplossingen van je probleem. Je krijgt nieuwe inzichten, waardoor je met nieuwe ogen naar jezelf kijkt en je patronen in je gedrag kan (h)erkennen en doorbreken. Het is een enorm zuivere en krachtige methodiek.

Hoe ziet een traject er uit?

Als eerste stap kun je komen proeven, dit via een introductie- of kennismakingssessie. Dat kun je alleen doen of met een groep (tot maximaal 8 personen).

Indien je wenst, kun je ook die introductie overslaan en direct starten met een eerste sessie, de intake. Daarbij analyseren we je vraag, je probleem. Als dat voldoende uitgeklaard is, stellen we samen een stappenplan op met werkpuntjes voor jezelf.

Na de intake gaan we in de eigenlijke sessies door op deze werkpunten, die je zelf formuleerde. (zgn. “perform-sessies”). Gemiddeld genomen zijn er 7 à 8 sessies nodig om nieuw gedrag en nieuwe inzichten te verankeren. Zowel de introductie, de intake als de sessies zijn met paard in de weide of piste.

Ontmoet het Equra Team. Klik Hier.